Credit portal

Credit-help.pro

Credits
Finances
Banks

Where can i buy calcium carbide

where can i buy calcium carbide

Wat is nu eigenlijk calcium-carbide ?

Carbid is een steenachtig materiaal (CAC2) dat gemaakt

wordt door cokes en gebrande kalk te versmelten in een electrische oven. De cokes en de kalk worden hiertoe in lagen in een groot vat op elkaar gestapeld. Hierna versmelt men met behulp van electriciteit de beide materialen tot het carbid.

Klik hier voor een beeldoverzicht van dit proces.

Dit versmelten doet men door in feite gewoon kortsluiting te maken in de oven.

Op de ene kant van het vat komt de pluspool en op de andere zijde wordt de minpool aangesloten.

De twee materialen cokes en kalk versmelten dan tot een nieuw steenachtig materiaal genaamd Calcium-carbide. Dit materiaal heeft een zwarte tot donkergrijze kleur. Het carbid wordt uit het vat gegoten en afgekoeld totdat het een groot brok (carbid)steen is Hierna wordt het verder verder vermalen en gezeefd tot diverse handelsformaten van 5-10 mm tot 50-80 mm

Toepassing van carbid

Waarvoor wordt Carbid nu eigenlijk nog gebruikt.

Het produceren van carbid is in feite een noodzakelijke tussenstap om het gas acetyleen te verkrijgen. Wanneer men namelijk carbid oplost in water (H2o) reageert het daarmee heftig onder uitstoot van het zeer explosieve acetyleengas

De formule hiervoor is CAC2 + H20----> C2H2 + CA(OH)2

Calciumcarbid + water ---> Acetyleengas + Calciumhydroxide

Carbid produceert dus samen met water (H2O) het product Acetyleen of ethyn (H-C≡=C-H). Dit is het eenvoudigste alkyn. Alkynen zijn koolwaterstoffen met een drievoudige binding.

Acetyleen is een reactief gas met brede in mengsels met lucht, d.w.z. dat het bij een groot concentratiegebied met lucht een knal geeft.

Het gebruik vroeger

Carbid was "vroeger" dus in gebruik bij smeden om acetyleengas te produceren.

Hiermee kon men dan autogeen lassen. Tegenwoordig zit dit gas al vanaf de fabriek in flessen. Deze fabrieken gebruiken echter

nog steeds carbid om het acetyleengas te

verkrijgen.

Het carbid vond vroeger verder zijn toepassing in oude carbidlampen uit opa’s tijd. Carbid produceerde in deze lampen een helwitte vlam met een uitstekende verlichting.

Zie ook onze carbidlamp pagina voor een meer uitgebreide uitleg over deze soms erg fraaie lampen.

Waarvoor wordt carbid nog gebruikt ?

Carbid of het product hiervan acetyleengas wordt tegenwoordig nog steeds samen met zuivere zuurstof gebruikt in apparatuur voor autogeen lassen vanwege de bijzonder hete vlam. Onderstaand zit u een lastoorts waarop twee ventielen zitten. Op het ene ventiel wordt de acetyleenfles aangesloten, op het ander ventiel de zuivere zuurstof. Hiermee kan men dan staal smelten. Deze toorts wordt ook wel snijbrander genoemd.

Carbid wordt verder nog gebruikt bij de vervaardiging van staal in de hoogovens. Het carbid maakt het staal zuiverder en ontdoet het van verontreinigingen

Het carbid is ook een belangrijke grondstof voor een aantal industriлle chemicalien, waaronder vinylchloride, neopreen, en acrylonitril, deze producten worden gebruikt bij de vervaardiging van diverse kunststoffen.

Het vindt zijn toepassing verder bij het laten rijpen van vruchten als appels en bananen het is een belangrijk plantenhormoon.

In plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Nederland wordt van carbid gebruik gemaakt bij het melkbusschieten rond nieuwjaar. Dit schieten wordt de laatste jaren weer populairder Op onze site staat nadere info over dit momenteel weer populaire carbidschieten alsmede een starterscursus over hoe te handelen wanneer men wil carbidschieten.

Tot slot is het nog een oud beproefd middel om mollen uit uw tuin te ver-jagen. Plaats een brok carbid in een mollengang en u schijnt geen last meer te hebben van deze gravers.

Forum

Wellicht weet u nog een toepassing van carbid of hebt u vragen over carbid of diens toepassingen.

Bezoek dan ons nieuwe carbidforum

Source: www.carbidbus.nl
Category: Forex

Similar articles:


Categories